Begeleiding op maat

Om een Groene Sleutel te halen, moeten ondernemers een ambitieus milieubeleid voeren. Toerisme Vlaanderen koppelde tot 2013 aan het internationale programma een uniek begeleidingstraject voor kandidaten van de Groene Sleutel, dit initiatief zetten wij voort sinds 2014 maar dan in een gewijzigd programma. Als u wilt bijgestaan in de voorbereiding tot het behalen van de Groene Sleutel, kunnen wij onze externe begeleidingsadviseurs aan bevelen. De begeleiding omvat een bedrijfsbezoek waarbij er een nulmeting van de onderneming wordt uitgevoerd en de criteria / zelftest worden doorgenomen. Samen met een externe adviseur getraind door de BBL voor de Groene Sleutel begeleiding,  maakt de uitbater een actieplan met milieumaatregelen om uw bedrijf klaar te stomen voor de Groene Sleutel erkenning. Elk actieplan wordt op maat van het bedrijf uitgewerkt, met eigen doelstellingen en rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen. Zich aanmelden voor dit nieuwe begeleidingsprogramma kan het hele jaar door, hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de milieuadviseur naar keuze (zie Adviseurs).

Wij van onze kant  kunnen u tegemoetkomen in de gemaakte kosten voor deze begeleiding. Wie namelijk gebruik maakt van zo'n begeleidingsprogramma, krijgt tot 50% korting op zijn controle-audit bij inschrijving voor de Groene Sleutel. Op die manier kunt u een deel van de kosten van het begeleidingsprogramma recupereren als u zich laat certificeren tot Groene Sleutel. Hieronder vind u de specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen om kortingen te bekomen:

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • inschrijven voor de Groene Sleutel binnen de 2 jaar na de begeleiding,
  • U kunt de kost van uw begeleidingsadvies aftrekken van het bedrag van de controle-audit. Deze directe korting op de controle-audit bijdrage is begrensd tot een maximum van 50% op de controle-auditbijdrage geldend voor uw categorie van bedrijf en met een minimum aftrek van 55€  (NB. berekening korting: factuurbedrag van de milieuadviseur minus transport kosten en BTW ).
  • milieuadviseur kiezen uit lijst geselecteerde Groene Sleutel begeleiders

NB1. zie de prijzentabel voor de controle-audit bijdragen voor uw categorie

NB2. In het geval dat er al een subsidie verleend wordt voor het advies (vb. Gemeente Leuven draagt 260€ bij, voor voorwaarden vraag na bij  Toerisme Leuven, Professor van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven), kan het bedrag dat niet gesubsideerd wordt in aanmerking komen aan idem voorwaarden als hierboven vernoemd.

 

Uitgewerkt voorbeeld:

Een hotel met 70 kamers stelt een externe begeleidingsadviseur aan (uit de aanbevolen lijst) om zich beter voor te bereiden op het behalen van de Groene Sleutel. De milieuadviseur besteedt 5h aan de begeleiding. De factuur wordt opgemaakt op 1.01.2014 (hotel heeft zodoende tot 31.12.15 om gebruik te maken van de korting) en bedraagt 450€ zonder BTW incl. 100€ voor transport kosten. Er kan dus maximaal 350 euro  (factuurbedrag van de milieuadviseur minus transport kosten en BTW) worden afgetrokken van de kosten van de controle-audit. Het hotel betaalt deze factuur aan de milieuadviseur. Op 20 juni 2014 meldt het hotel zich aan als kandidaat voor een controle-audit welke uitgevoerd zal worden door onze externe auditeur vóór 31 oktober 2014. Het hotel zal een factuur van de Groene Sleutel ontvangen voor deze audit van 400€ met korting van 200€ (50% van 400€ welke de audit bijdrage is voor een hotel met meer dan 50 kamers maar minder dan 100) en uiteindelijk 200€ betalen aan de Groene Sleutel voor deze audit. Indien de jury de Groene Sleutel op basis van het auditverslag goedkeurt, zal het hotel de Groene Sleutel verkrijgen voor 2015 en vanaf januari 2015 een jaarlijkse bijdrage betalen van 220€. In 2017 zal dit hotel weer een fysieke audit krijgen voor de Groene Sleutel van 2018 en een bedrag van 400€ betalen (mits tegen die tijd verhoogd met index & markt aanpassingen). In de tussenliggende jaren 2015-2016 wordt er een zelftest met administratieve controle doorgevoerd door de Groene Sleutel welke niet betaald hoeft te worden maar vervat zit in de jaarbijdrage. Eventueel zou er een steekproefcontrole  kunnen plaatsvinden in 2015-2016, maar deze zal dan niet hoeven betaald te worden, de kosten worden gedragen door de Groene Sleutel.