Studie-avond Groene Sleutel: een overzicht

Op 24 april 2017 kwamen een 60-tal Groene Sleutelhouders én nieuwe kandidaten samen om de vinger aan de pols te houden van de Groene Sleutel in Vlaanderen. 

In het kort samengevat werden een aantal evoluties belicht: 

- de nieuwe criteria 2016 - 2020:

Deze nieuwe criteria vind je voorlopig hier. Staar je als uitbater NIET blind op deze nieuwe criteria. Het gaat meestal om kleine veranderingen die doenbaar zijn. Echte 'grote' veranderingen dien je pas uit te voeren wanneer je bijv. een nieuw toestel zou installeren. De nieuwe criteria staan in het rood aangeduid, lees alles eens rustig door. Deze worden sowieso ook nog verwerkt in een nieuwe tool waarmee de zelftest half augustus zal dienen ingevuld te worden. Criteria over bijv. voedselverspilling worden door de auditeur op milde wijze gecontroleerd, zodat iedereen zijn manier kan vinden om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden. 

- de nieuwe 'beheerder' van het Groene Sleutelprogramma:

Bond Beter Leefmilieu heeft 11 jaar ingestaan voor het beheer van het Groene Sleutelprogramma. Vanaf 2018 scheiden onze wegen en zullen wij voortaan onder de vlag van Goodplanet verder kunnen groeien. De overdracht zal in 2017 al een aantal gevolgen hebben: een ander e-mailadres (@goodplanet.be), een nieuwe website (eind 2017) en een nieuwe zelftest. De facturatie blijft voorlopig nog bij BBL hangen, vanaf 2018 wordt de Groene Sleutel 100% vanuit Goodplanet geleid.

- een nieuwe website en zelftest

  • Tegen einde 2017 komt er een nieuwe website die op drie niveaus werkt: 

1) uitbaters

2) toeristen

3) leveranciers

Voor de uitbaters hebben we gekozen voor een aparte sectie waar uitbaters kunnen inloggen op hun persoonlijke pagina 'My Green Key'. Met deze login kunnen ze zowel hun zelftestdossier beheren alsook hun 'etalage' op de website. In die etalage kunnen foto's, data en evt. activiteiten geupload worden. Dit wordt allemaal zichtbaar op geografische kaarten waarop alle uitbaters per provincie staan met verschillende symbolen/kleuren per categorie. 

  • De nieuwe zelftest wordt momenteel ontwikkeld en zal klaar zijn tegen half augustus: 

Deze zelftest vult elke uitbater in voor zijn 'categorie' (jeugdherberg, hotel,...) - met aandacht voor categoriespecifieke criteria. Zolang de zelftest niet volledig is op bepaalde verplichte onderdelen, kan hij niet worden ingestuurd. Anderzijds is er wel de mogelijkheid om de zelftest op verschillende tijdstippen in te vullen, door die per onderdeel in te vullen. Uitbaters met meerdere gebouwen/categorieën zullen bijv. twee of drie keer een zelftest moeten invullen, maar die zal op voorhand al ingevuld staan als een kopie van het hoofdgebouw. Dan moeten enkel nog de optionele of categoriespecifieke criteria aangevuld worden. 

De zelftest moet het ook mogelijk maken om op middellange termijn te gaan benchmarken. Zo kan je je eigen EGW-resultaten doorheen de jaren evalueren en er concrete acties in het actieplan aan koppelen. Ook zal het na verloop van tijd mogelijk zijn om onderling te vergelijken en te zien waar je als accommodatie staat t.o.v. andere uitbaters. 

Tot slot willen we ook een duidelijke agenda koppelen aan de zelftest, met deadlines voor het behalen van openstaande criteria, met deadlines voor nieuwe fysieke controles en betaling van facturen etc. 

De koppeling met de facturatie zal daarom ook belangrijk zijn; vermoedelijk zullen uitbaters hun facturen ook online kunnen raadplegen - naast het zelftestdossier. 

- een nieuwe wedstrijd voor 'internationale best practice' 

Vanaf heden tot 1 september 2017 loopt er een internationale wedstrijd vanuit FEE International voor het beste voorbeeld vanuit de Groene Sleutel rond 'partnerschappen en lokaal engagement voor duurzame ontwikkeling'. In het Engels kan je er hier al alles over lezen én er staat ook een 'apply now' knop waardoor je meteen je inschrijving kan vervolmaken.

We hadden eerst een Vlaamse inschrijvingsfiche voorzien maar nu blijkt dat we te vroeg en te enthousiast waren, iedere Groene Sleutelhouder kan zich sinds twee dagen via dit formulier zelf inschrijven én meteen het dossier uploaden. 

- tot slot vind je hier nog alle presentaties van de workshops, nieuwkomerssessie, plenaire sessies!

https://drive.google.com/drive/folders/0B-293ENocUp4ek1qTkp6dUZ2Unc?usp=sharing

Bedankt voor jullie aanwezigheid, graag ontvangen we jullie tips & commentaren om een volgende studie-avond nog meer geslaagd te maken. Een beter bereikbare parking staat alvast met stip genoteerd op ons verlanglijstje ;-).