Voorstel nieuw logies decreet & eerste reacties

Op 13 juli is er een voorstel ingediend om het huidige logiesdecreet dat dateert van 2008 te vernieuwen. Vind hieronder een link naar de integrale tekst en de eerste reacties van de verschillende belangenorganisaties uit de sector.

Voorstel van decreet van Cathy Coudyser, Karin Brouwers, Marnic Demeulemeester, Jan Van Esbroeck, Johan Verstreken en Ann Soete houdende het toeristische logies: www.fedhorecavlaanderen.be/downloads/news/D1WGaFMFoJUYw9Ln.pdf

TOERISME VLAANDEREN: Nieuwe logiesdecreet zal logies uitbaten vereenvoudigen - BRUSSEL 13 juli 2015 - Persbericht: www.toerismevlaanderen.be/nieuws/nieuwe-logiesdecreet-zal-logies-uitbaten-vereenvoudigen

HORECA VLAANDEREN over het voorstel van het nieuwe logiesdecreet: www.fedhorecavlaanderen.be/pers/artikel/164/

LOGEREN IN VLAANDEREN reageert op aanpassingen aan het Vlaams logiesdecreet 14-07-2015: www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/pers/14-07-2015-logeren-in-vlaanderen-reageert-op-aanpassingen-aan-het-vlaams-logiesdecreet/45/

RECREAD, de belangenvereniging voor de openlucht recreatieve bedrijven, heeft gereageerd in haar Nieuwsbrief van 15 juli door er o.a. op te wijzen dat wel het 'vrijstellingsbesluit voor bouwvergunningsplicht voor mobiele verblijven' voor de campingsector overgenomen zal moeten worden in het nieuwe decreet en het afschaffen van de 'comfortklasse' weining nut heeft nu iedereen toch al een classificatie heeft.