Info voor overheden

Hieronder vindt u de leidraad voor steden, gemeenten en provincies. Met deze leidraad willen we lokale overheden het belang duiden van een ecolabel voor toeristische accommodaties en vooral ook hoe zij een rol kunnen spelen in de versterking ervan. Gemeenten en provincies hebben naast een regulerende rol ook een belangrijke taak als stimulator en een niet te onderschatte voorbeeldfunctie, zeker als het over streven naar een alsmaar beter leefmilieu gaat.