Informatie voor uitbaters

Beste bedrijfsleider of milieuverantwoordelijke,

Hoe groen of hoe milieubewust is uw organisatie? Deze vraag vormt steeds vaker het startpunt van een meer energie- en ecologisch bewust beleid. De kroon op het werk is dan een Green Key – Groene Sleutel, hét internationale keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toeristische- en recreatiesector. Bedrijven met dit ecolabel onderscheiden zich door bewust om te gaan met energie, het milieu en zijn omgeving, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort of de kwaliteit. Ons hoofddoel is  een duurzame toeristische bestemming Vlaanderen te creëren wat mede onderschreven wordt door Toerisme Vlaanderen. Wilt u hieraan meewerken ? Heeft uw bedrijf al een Green Key?

Ons Groene Sleutel programma heeft sinds 2014 een  vernieuwing ondergaan. Hieronder vindt u de verkorte uitleg over de vernieuwde aanpak en  het programma. Download hier de uitgebreide infobrochure (PDF).

De vernieuwingsstrategie  moet  de Groene Sleutel een nog prominentere plaats  gaan geven in de toeristische sector & de markt van de eco-keurmerken en daarbij de bekendheid bij toeristen gevoelig verhogen. Internationaal groeit het programma nog sterk met over 2400 Groene Sleutels in meer dan 50 landen, en is daarmee het grootste globale eco-keurmerk voor toeristische verblijven en wij in Vlaanderen willen zeker niet achterblijven. Elk jaar komen er nieuwe diensten bij zoals vb. sinds juni 2015 klanten met ecocheques in Groene Sleutel bedrijven kunnen betalen. 

Er zijn 2 uitreikingsperiodes, een rond eind april / begin mei en een midden december, wat voor nieuwe kandidaten de mogelijkheid geeft om zich aan te melden gedurende het hele jaar en u hoeft zich voortaan niet meer elk jaar kandidaat te stellen, wat de administratie langs uw kant verlicht.  De bijdragen worden gesplitst in een kleine jaarlijkse bijdrage, te voldoen begin van het jaar en een bijdrage voor de controle-audit die elke 3 jaar zal plaatsvinden. In de tussenliggende jaren zal gevraagd worden de zelf-test in te vullen/bij te werken, jaarmetingen van energie / water aan te geven, eventueel aangevuld met correctieve maatregelen getroffen i.v.m. opgelegde voorwaarden, of het melden van veranderingen , bv. nieuwe vergunningen en alles door te sturen  naar info [at] groenesleutel [dot] be (info[a]groenesleutel.be).  Bij enige onduidelijk zullen we per e-mail of telefonisch contact met u opnemen. We werken ook aan een online registratie maar voorlopig zal het nog bij het off-line invullen en versturen van de documenten blijven. Verder zullen er ook random controle bezoeken uitgevoerd door onze externe auditor plaatsvinden. De te controleren bedrijven zullen aangeduid worden door de jury, de kosten zullen gedragen worden door de Groene Sleutel organisatie zelf. De jury zal elk jaar de beslissingen nemen in het wel of niet toekennen van de Groene Sleutel  eventueel met bijkomende voorwaarden op basis van de voor Vlaanderen aangepaste internationale criteria van de FEE, de zelftesten, bijkomende informatie  en controle verslagen. De 3-jaarlijkse controle-audits zullen  uitgevoerd worden door een externe milieuadvies bureau, met name Frank Boudry van Hilfra  Frank [at] adviesbureauhilfra [dot] be (Frank[a]adviesbureauhilfra.be), die met u contact zal opnemen voor het plannen van een controlebezoek ter plaatse.

We gieten dit alles in een contractje zodat voor iedereen duidelijk is waartoe we ons verbonden hebben. Het contract zal lopen vanaf de defintieve inschrijving voor de Groene Sleutel en  eenvoudig opzegbaar op elk moment.

In het geval van meerdere labels wordt er een korting op de kosten van de controle audit gegeven. Voor 2 labels telt de hoogste categorie als volledige audit prijs en voor de 2 de label wordt er  20% van de laagste categorie gerekend  (met een min van 30€). Voor 3 of meer labels zullen we in samenspraak met de externe auditor, afhankelijk van de effectieve tijd in beslag genomen voor de audit, een prijs voor de overige labels bepalen. Indien echter een Groene Sleutel gecombineerd wordt met een Blauwe Vlag kunnen we geen korting toekennen vanwege de grote verschillen in de programma’s i.v.m. controle periodes en criteria.  Speciaal voor Jeugdlogies geldt er een aangepaste procedure, zij kunnen de Groene Sleutel in stappen verkrijgen, vb. per gebouw en zo meerdere Groene Sleutels verkrijgen. Voor de prijsbepaling zullen echter wel het totaal aantal kamers te samen geteld worden wanneer er meerdere gebouwen opgenomen worden in de Groene Sleutel.

Ook op communicatie en promotiegebied zijn we al in een hogere versnelling geschoten, maar daar laten we het niet bij.  We zullen zeker nog meer ruchtbaarheid gaan geven aan het Groene Sleutel programma door meerdere persberichten en artikelen doorheen het jaar te laten verschijnen en niet enkel tijdens de uitreikingsperiode, zoals vb. in 2013 in Flanders Today van 14.08.  En door vb. met commerciële en niet-commerciële partners samen te werken die  promotie zouden willen maken om toeristen, zakelijke klanten,… te informeren, te sensibiliseren en aan te zetten tot bezoek aan jullie bedrijven. We werken vb. te samen met de bookingsite  ‘www.bookdifferent.com’  welke gerelateerd is aan booking.com, een Green Key selectie knop heeft én u steunt ook nog een zelf gekozen goed doel. Een andere toeristische site is Green Hopping, een website die voor toeristische bestemmingen een zo volledig mogelijk aanbod van alle duurzame belevingsmogelijkheden aanbiedt en waar Green Key bedrijven een prominente plaats krijgen. Andere zoeksites waar onze Green Key houders te vinden zijn zoals Ecovriendelijk, Ecoplan en HRS, de grootste Duitse bookingsite waar Green Key bedrijven voor professionals selecteerbaar zijn of zeer recentelijk erbij gekomen booking sites zoals BookGreener, GreenHotelWorld, TRVAGO, Expedia en SustainableVisit.

Verder maken we ook gebruik van gelegenheidspromotie zoals op events van onze FEE-partners vb. we hadden een standje op de ‘Ecover studiedag en persvoorstelling ’ of van de BBL en zijn partner organisaties zoals bv. voor openbare besturen een standje met presentatie van onze vernieuwde brochure tijdens de BBL ‘Inspiratiedag’ te Leuven en nog andere heel wat andere initiatieven.

Om een Groene Sleutel te halen, moeten ondernemers een ambitieus milieubeleid voeren, als u hierin bijgestaan wilt worden kunnen wij onze externe begeleidingsadviseurs aan bevelen, zij helpen u een concreet stappenplan op te stellen naar uw tijd en middelen om de Groene Sleutel te behalen. Wij van onze kant  kunnen u tegemoetkomen in de gemaakte kosten voor de door ons geselecteerde adviseurs. De voorwaarden hiervoor zijn: inschrijven voor de Groene Sleutel binnen de 2 jaar na de begeleiding, directe aftrek tot een maximum van 50% op de controle-auditbijdrage (zonder reiskosten) met een minimum aftrek van 55€  (zie onder het menu links voor 'prijzen') .

Wilt u meer weten, kijk dan verder op onze website, meld u aan via het inschrijvingsformulier of stuur een berichtje naar jasmien [dot] vandermeeren [at] bblv [dot] be. Meedoen aan de Groene Sleutel is een steentje bijdragen aan een beter & gezonder milieu én tegelijkertijd kosten besparen door energie-, water- en afvaloptimalisatie én het trendy segment van duurzaam toerisme aanboren, waarbij we meehelpen Vlaanderen als ‘Duurzame Toeristische Bestemming’ op de kaart te zetten.